Allmänna avtalsvillkor Nät

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 

För konsument 

PDF NÄT 2012 K rev

För näringsidkare 

PDF NÄT 2012 N rev

För högspänningskund

PDF NÄT 2012 H rev

Allmänna avtalsvilkor