Angivande av elens ursprung

Elen som Sjogerstads Energi AB säljer produceras enligt följande fördelning:

Förnyelsebara energislag (vatten): 100,0 %
Kärnkraft: 0,0 %
Fossila bränslen (kol, olja, etc): 0,0 %

Miljöpåverkan: CO2-utsläpp 0,00 g/kWh

Förnyelsebar energi