Sjogerstads Energi AB

Sjogerstads Energi AB är ditt lokala elhandelsbolag där du kan köpa din el via ett bundet avtal eller till ett obundet anvisningspris.

Vi har avtalsformerna Fastprisavtal och rörligt pris s.k. Månadsmedelspotpris.

Fastprisavtal innebär att du låser priset för en viss tidsperiod. Ett fast avtalspris ger tryggheten att veta vad priset blir under hela avtalsperioden och du slipper oroa dig för otrevliga överraskningar i form av stigande priser.

Rörligt pris s.k. Månadsmedelspotpris innebär att elpriset fastställs månadsvis i efterskott utifrån det månatliga medelvärdet för spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool, prisområde Sverige med ett påslag på 3,2 öre samt elcertifikat, energiskatt och moms. Fast årsavgift tillkommer med 360 kr + moms. Med detta avtal så finns det chans till låga priser, men också risk för att priset vissa perioder kan skjuta i höjden. Priset kommer alltså att variera mellan olika månader. Historiskt sett har detta rörliga börspris varit ekonomiskt fördelaktigt.
 
Vill man inte binda sig med något avtal så finns det obundna anvisningspriset.

Vi rekommenderar emellertid att välja något av avtalsformerna.

Kontakta vårt kontor för prisuppgift på olika avtalserbjudanden.
 
Sjogerstads Energi AB är också anvisningsleverantör åt Sjogerstads Elektriska vilket innebär att om du bor inom nätområdet så får du automatiskt elen levererad härifrån om du inte aktivt väljer en annan leverantör.

Elhandel