Elpriset

En stor del av den totala kostnaden på elfakturan består av skatter och avgifter – beslutade av riksdagen och av EU (utsläppsrätter). Sedan elmarknaden avreglerades år 1996 har toala skattenivån i stort sett tredubblats. Från elsektorn tar staten totalt in cirka 40 miljarder kr per år.

Elkundens pris för sin el baseras handeln med el på elbörsen Nord Pool genom daglig prissättning av varje timmes balans mellan efterfrågan och tillgång (konumtion och produktion).

Elpriset anges i öre per kilowattimme (kWh). En kWh räcker till att ha två 60 Watts glödlampor tända under åtta timmar. Elprisets utveckling sedan 1996 för tre typkunder (lägenhet, villa utan respektive med elvärme) framgår av diagrammet i länken här intill.

Det totala priset som slutkunden betalar består, utöver elhandelskostnaden på NordPol, omkostnadspåslag och moms, av kostnader för elöverföring i elnäten samt skatter och avgifter. Fr.o.m. den 1 januari 2007 skall elcertifikatavgiften bakas in i det angivna elpriset från elhandelsföretaget. Från 2018 debiterar nätägaren energiskatten. Därtill kommer avgifter för vissa myndighetsavgifter.

Välj elhandelsföretag

elhandelsbolag

På den avreglerade elmarknaden - som trädde ikraft den 1 januari 1996 och som öppnades på allvar den 1 november 1999 - har alla elkunder rätt att fritt välja elhandelsföretag. Det elpris som en genomsnittlig privatkund i Sverige betalar består för närvarande till drygt 40 % av denna konkurrensutsatta kostnad. Resten av elpriset består av kostnader för elöverföring (ca 20 %) samt skatter och avgifter (knappt 40 %).
 
I länken nedan kan du se mer statistik över hur stor del av fakturan som är skatter och hur elpriset i Sverige är  i jämförelse med övriga länder i Europa m.m.

PDF Statistik över skatter och konsumentpriser