1-årsavtal

Pris med start 2019-12-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 51,3 12,8 64,1
Fastpris EPD Kärnkraft 51,0 12,7 63,7
Fastpris MIX 50,7 12,7 63,4

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   79,7 70,4 65,7
Fastpris EPD Kärnkraft   79,4 70,0 65,3
Fastpris MIX   79,0 69,6 64,9

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2019-12-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 50,3 12,6 62,9
Fastpris EPD Kärnkraft 50,0 12,5 62,5
Fastpris MIX 49,7 12,4 62,1

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   78,5 69,1 64,4
Fastpris EPD Kärnkraft   78,1 68,7 64,1
Fastpris MIX   77,7 68,4 63,7

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.