1-årsavtal

Pris med start 2019-06-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 57,5 14,4 71,9
Fastpris EPD Kärnkraft 57,2 14,3 71,5
Fastpris MIX 56,9 14,2 71,1

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   87,5 78,1 73,4
Fastpris EPD Kärnkraft   87,1 77,7 73,1
Fastpris MIX   86,7 77,4 72,7

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2019-06-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 54,5 13,6 68,1
Fastpris EPD Kärnkraft 54,2 13,6 67,8
Fastpris MIX 53,9 13,5 67,4

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   83,7 74,4 69,7
Fastpris EPD Kärnkraft   83,4 74,0 69,3
Fastpris MIX   83,0 73,6 68,9

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.