1-årsavtal

Pris med start 2019-08-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 51,1 12,8 63,9
Fastpris EPD Kärnkraft 50,8 12,7 63,5
Fastpris MIX 50,5 12,6 63,1

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   79,5 70,1 65,4
Fastpris EPD Kärnkraft   79,1 69,7 65,1
Fastpris MIX   78,7 69,4 64,7

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2019-08-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 50,1 12,5 62,6
Fastpris EPD Kärnkraft 49,8 12,4 62,2
Fastpris MIX 49,5 12,4 61,9

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   78,2 68,9 64,2
Fastpris EPD Kärnkraft   77,9 68,5 63,8
Fastpris MIX   77,5 68,1 63,4

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.