1-årsavtal

Pris med start 2019-11-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 51,0 12,7 63,7
Fastpris EPD Kärnkraft 50,7 12,7 63,4
Fastpris MIX 50,4 12,6 63,0

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   79,4 70,0 65,3
Fastpris EPD Kärnkraft   79,0 69,6 64,9
Fastpris MIX   78,6 69,2 64,6

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2019-11-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 50,1 12,5 62,6
Fastpris EPD Kärnkraft 49,8 12,4 62,2
Fastpris MIX 49,5 12,4 61,9

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   78,2 68,9 64,2
Fastpris EPD Kärnkraft   77,9 68,5 63,8
Fastpris MIX   77,5 68,1 63,4

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.