Månadsmedelspotpris

Rörligt pris, s.k. Månadsmedelspotpris, innebär att elpriset fastställs månadsvis i efterskott

Priset beräknas utifrån det månatliga medelvärdet för spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool, prisområde Sverige med ett påslag samt elcertifikat och moms. Fast årsavgift tillkommer med 360 kr + moms.

Med detta avtal så finns det chans till låga priser, men också risk för att priset vissa perioder kan skjuta i höjden. Priset kommer alltså att variera mellan olika månader. Historiskt sett har rörligt börspris ofta varit ekonomiskt fördelaktigt jämfört med fastprisavtal.

Avtalet löper tills vidare med en uppsägningstid på tre månader.

Man kan dock låsa elpriset till ett fastprisavtal med Sjogerstads Energi även under pågående avtalstid. Fasprisavtalet börjar då nästkommande månadsskifte om detta görs senast den 15:e
i månaden. Läs mer i våra särskilda avtalsvillkor.

 

Priset för föregående månad blev:

Elpris inkl påslag och elcertifikat: 50,1 öre/kWh
Moms 25%: 12,5 öre/kWh
Elpris Totalt: 62,6 öre/kWh

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

2000 kWh/år: 85,1
5000 kWh/år: 71,6
20000 kWh/år: 64,9

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.