Månadsmedelspotpris

Rörligt pris, s.k. Månadsmedelspotpris, innebär att elpriset fastställs månadsvis i efterskott

utifrån det månatliga medelvärdet för spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool, prisområde Sverige med ett påslag samt elcertifikat och moms. Fast årsavgift tillkommer med 360 kr + moms.

Med detta avtal så finns det chans till låga priser, men också risk för att priset vissa perioder kan skjuta i höjden. Priset kommer alltså att variera mellan olika månader. Historiskt sett har detta rörliga börspris varit ekonomiskt fördelaktigt.

Avtalet löper 12 månader och förlängs automatiskt med samma avtalslängd om det inte sägs upp minst en månad före avtalstidens utgång.

Man kan dock låsa elpriset till ett fastprisavtal med Sjogerstads Energi även under pågående avtalstid. Fasprisavtalet börjar då nästkommande månadsskifte om detta görs senast den 15:e
i månaden.

 

Priset för föregående månad blev:

Elpris inkl påslag och elcertifikat: 64,91 öre/kWh
Moms 25%: 16,23 öre/kWh
Elpris Totalt: 81,14 öre/kWh

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

2000 kWh/år: 103,63
5000 kWh/år: 90,13
20000 kWh/år: 83,38

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.