Nättariffer säkringskund gällande från 2018-02-01 tills vidare

Säkringsavgifter inkl moms, kr/år

Amp 16* 16 20 25 35 50 63 80 100 125 160 200
E 1406 3052 5405 6587 8590 11712 15155 18340 23046 26523 35486 42593
M
-
5205 7512 9132 11744 17012 21982 25550 35361 43159 56735 72012


*) Bostadslägenhet i flerfamiljshus där särskilt fastighetsabonnemang tecknats.

Lagstadgade myndighetsavgifter för Elsäkerhet, Nätövervakning, och Elberedskap på tillsammans 57,50 kr/år + moms tillkommer varje lågspänningsabonnemang.
 

ÖVERFÖRINGSVGIFT   ÖVERFÖRINGSAVGIFT  
(öre/kWh) exkl. moms   (öre/kWh) inkl. moms  
       
E - Enkeltariff 20,9 öre E - Enkeltariff 26,1 öre
M - Mellantariff 15,7 öre M - Mellantariff 19,6 öre

 

Elenergiskatt tillkommer med f.n. 33,1 öre/kWh + moms.