Nättariffer säkringskund gällande från 2017-07-01 tills vidare

Säkringsavgifter INKL. moms kr/år

Amp 16* 16 20 25 35 50 63 80 100 125 160 200
E 1278 2775 4914 5988 7809 10647 13777 16673 20951 24112 32260 38721
M
-
4732 6829 8302 10676 15466 19984 23227 32147 39235 51577 65465


*) Bostadslägenhet i flerfamiljshus där särskilt fastighetsabonnemang tecknats.

Lagstadgade myndighetsavgifter för Elsäkerhet, Nätövervakning, och Elberedskap på tillsammans 57,50 kr/år + moms tillkommer varje lågspänningsabonnemang.
 

ÖVERFÖRINGSVGIFT   ÖVERFÖRINGSAVGIFT  
(öre/kWh) exkl. moms   (öre/kWh) inkl. moms  
       
E - Enkeltariff 20,9 öre E - Enkeltariff 26,1 öre
M - Mellantariff 15,7 öre M - Mellantariff 19,6 öre