Anslutningsavgift

Anslutningsavgifter för nyanslutning (inkl höjning), gäller från 2017-03-01 och tills vidare:

För 16 - 25 A inom planlagt område (inom 200 meter från matande station)
exkl. moms 22 100 kr
inkl. moms  27 625 kr

Anslutning eller höjning till större huvudsäkring och effekt, eller anslutning utanför planlagt område, lämnas uppgift i varje enskilt fall.