ELSKATTEFLYTT - från elhandel till elnät

02 november 2017 15:50

 

Information till kunder

Från 1 januari 2018 fakturerar vi, ditt elnätsföretag, dig för energiskatten på el. Tidigare har denna skatt fakturerats av ditt elhandelsföretag. Det innebär inga ökade kostnader för dig – bara en förflyttning! Flytten är beslutad av Sveriges Riksdag.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

För dig som är kund hos oss på Sjogerstads på både elnät och elhandel, med så kallad samfakturering, kommer se skatteposten under ”elnät” i stället för under ”elhandel”.

 

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.

  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.

  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

 

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per oktober 2017.

 

För mer information om elprisets uppbyggnad läs mer här. Om du vill ha mer fördjupning kan du kika vidare här.

 

För kunder med effekttariff

Kunder med så kallade effekttariffer, där nätabonnemanget baseras på eleffekt, mätt i kW, kommer precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd elenergi, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.