Höjd skatt på elenergi

07 januari 2019 15:30

Den nya skattesatsen är från årsskiftet 34,7 öre/kWh exklusive moms (43,38 inkl moms), dvs en höjning med 1,6 öre (2,0 inkl moms).

Det är den tredje höjningen som staten gjort under ett par års tid. För mer information, läs vidare bl a på Konsumenternas Energimarknadsbyrå

 

Som tidigare gäller att vissa verksamheter kan ha reducerad skattesats.

 

Hälsningar

Kundtjänst