Höjd skatt på elenergi 2018

03 januari 2018 17:20

 

Elenergiskatten höjs den den 1 januari till 33,1 öre/kWh (41,38 öre/kWh inklusive moms). All elanvändning i Sverige är skattepliktig.

Företag som bedriver viss typ av verksamhet kan ha rätt till lägre eller ingen energiskatt. Detta fås vanligen genom återbetalning via Skatteverket.

Från och med den 1 januari 2018 har riksdagen också beslutat att det är ditt elnätsföretag, istället för som tidigare ditt elhandelsföretag, som fakturerar dig energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.