Månadsfakturering

09 januari 2018 16:20

De nätkunder som tidigare fått faktura varannan månad kommer med start i år att faktureras månadsvis. Undantaget är de som har säkringstariff lägenhet 16 A.

Anledningen är att, över tid för kunderna, mer jämna ut fakturabeloppet bl a beroende på den från årsskiftet överflyttade elskatteuppbörden (vilken tidigare låg på elhandlaren) och som nu hamnar på elnätsfakturan.