Serviceavgifter

Priser och avgifter inkl. moms

Mätarkontroll (utöver lagstadgat): faktisk kostnad
Kabelvisning privatkablar: 650 kr/tim
Uthyrning av byggkraftmätarskåp: 125 kr/dygn
Tillfällig byggkraft, in- och urkoppling: 2500 kr
Byte av huvudsäkringar t.o.m 25 Amp: 500 kr
Påkopplingsavgift: 1500 kr
Timkostnad arbete på kundanläggning: 650 kr
Transportkostnad minimikostnad: 7,50 kr/km, dock minst 125 kr

Serviceavgifter