Serviceavgifter

Priser och avgifter inkl. moms

Mätarkontroll (utöver lagstadgat): 1000:-
Kabelvisning privatkablar: 556:- / tim
Uthyrning av byggkraftmätarskåp: 45:- / dygn
Tillfällig byggkraft in- och urkoppling: 2500:-
Byte av huvudsäkringar t.o.m 25 Amp: 500:-
Påkopplingsavgift: 1000:-
Timkostnad arbete på kundanläggning: 556:- 
Transportkostnad minimikostnad: 60:- 
Transportkostnad: 7,50:- / km

Serviceavgifter