Styrelse och VD

Johan Lundqvist
VD
Tel: 0732-60 04 90
johan@sjogerstadsenergi.se

Hans Bäck
Ordförande

Kjell Albinsson
Vice ordförande

Harald Engström
Sekreterare

Anders Linnarsson
Ledamot

Sture Nyholm
Ledamot

Jan-Olof Östlund
Ledamot

Ulf Jonsson
Ledamnot