Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Elnät
Elnät

Sjogerstads EDF:s elnät är beläget i delar av Skövde, Falköpings och Tidaholms kommuner där vi distribuerar el till ca 2 900 kunder.

Elhandel
Elhandel

Miljön är vår viktigaste tillgång och hos oss köper du enbart förnyelsebara energislag som vatten, vind, bio eller kärnkraft - med litet CO2-avtryck.

Elinstallation
Elinstallation

Vår elinstallationsverksamhet utför det mesta inom installationer i småhus, lantbruk och industrier.
Populärt just nu är solproduktion och elbilsladdning.

previous arrow
next arrow

Sjogerstads

Ditt lokala energibolag!

Välkommen till Sjogerstads EDF och Sjogerstads Energi AB – under samlingsnamnet Sjogerstads.

Vi är det lokala elenergibolaget som täcker södra delen av Skövde kommun och också delar av Falköpings- och Tidaholms kommuner.

På vår hemsida hittar all nödvändig information som rör eldistribution, elhandel och elinstallation! Saknar du någon information – kontakta oss!

Natur där Sjogerstads el kommer ifrån

Aktuellt

23 maj 2022

Nu är vi igång med mätarbyten enligt det nya lagkravet

Alla kunder i sverige ska få nya smartare elmätare senast 1 januari 2025, enligt lagkrav

Läs mer

29 apr 2022

Bankid på Mina Sidor

På Mina Sidor kan du se dina förbrukningsvärden och fakturor m.m.

Läs mer

25 apr 2022

Nya nättariffer från 1 juni

På grund av ökade kostnader för bl a materialinköp, nätförluster, mm höjer vi våra nättariffer med ca 5 % fr o m den 1 juni 2022. Orsaken till de ökade kostnaderna är kraftigt ökad inflation, höga energipriser samt omvärldsfaktorer som påverkar samhällets alla delar.

Läs mer

17 mar 2022

Information om den statliga priskompensationen på el – nu är den på gång!

Uppdaterad info – vi börjar nu kreditera, alternativt utbetala till den som inte längre bor kvar, på fakturan som nu kommer i början av juni. Summan av kompensationen för december till februari kommer krediteras och rullas vidare på nästkommande faktura tills totalbeloppet är förbrukat. Kompensationen för mars månad kommer hanteras separat.

Läs mer