Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Elens ursprung och miljöpåverkan

Vi säljer den el du vill ha – antingen vattenkraft, eller kärnkraft, eller en mix av vatten och kärnkraft och annan icke fossil produktion (bl a vind och sol)!

Elen som Sjogerstads Energi AB säljer produceras alltså beroende på hur du själv väljer elens ursprung, men vi säljer inte el från fossila källor:

Vattenkraft: 100 % EPD
Kärnkraft: 100 % EPD

MIX (ca 46 % vatten, 52 % kärnkraft och 2 % vind och sol): mixat ursprung 2017

För vatten och kärnkraft deklareras dessa produktionsslag med EPD-certifiering, se mer här nedan.

Elens miljöpåverkan

Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan, bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt kärnbränsleavfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Diagrammen nedan visar värdena för utsläpp och avfall vid drift och under elproduktionens hela livscykel (källa: Vattenfall).

Livscykelanalysen beskriver elens totala miljöpåverkan, från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

co2diagram 2017 med Elens ursprung karnbranslediagram 2017

Allmänt om EPD

EPD (Environmental Product Declaration) ger en tydlig, externt granskad, transparent och jämförbar information om den miljöpåverkan som elproduktionen medför. Till grund för miljödeklarationen ligger en livscykelanalys (LCA), där till exempel framställning av råvaror, produktion av komponenter till kraftverk och hantering av restmaterial ingår. Miljödeklarationen inkluderar även en miljöriskanalys och en inventering av påverkan på biologisk mångfald.

EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning, miljörisker, påverkan på biologisk mångfald samt markanvändning för varje kilowattimme el som produceras.

Miljödeklarationen värderar inte miljöpåverkan men gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv- från vaggan till graven.

LÄS MER HÄR