Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Priser – Elavtal

Rörligt pris

Rörligt pris, s.k. Månadsmedelspotpris, innebär att elpriset fastställs månadsvis i efterskott

Priset beräknas utifrån det månatliga medelvärdet för spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool, prisområde Sverige med ett påslag samt elcertifikat och moms. Fast årsavgift tillkommer med 360 kr + moms.

Med denna avtalstyp så finns det chans till låga priser, men också risk för att priset vissa perioder kan skjuta i höjden. Priset kommer alltså att variera mellan olika månader. Historiskt sett har rörligt börspris ofta varit ekonomiskt fördelaktigt jämfört med fastprisavtal.

Du kan som kund välja att köpa ursprungsmärkt el, dvs vattenkraft eller kärnkraftsel, mot ett litet kostnadstilägg som du ser i nedan tabell. Om du inte väljer något av dessa alternativ så får du en mix av olika produkstionskällor, som dock är utan fossila inslag. Läs mer om elens ursprung här.

Avtalet löper tills vidare med en uppsägningstid på tre månader.

Du kan om du vill låsa elpriset i ett fastprisavtal med Sjogerstads Energi under pågående avtalstid. Fasprisavtalet börjar då gälla nästkommande månadsskifte om anmälan görs till oss senast den 15:e i månaden. Se mer i våra särskilda avtalsvillkor.

Priser för november månad

Försäljningspris rörligt, öre/kWh:inkl. elcertmomstotalt
Rörligt EPD Vatten140,235,1175,3
Rörligt EPD Kärnkraft139,434,9174,3
Rörligt MIX139,034,8173,8
3-månaders Rörligt MIX144,036,0180,0

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.
I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader eller energiskatt.

Jämförpris rörligt, vid förbrukning kWh:2 0005 00020 000
Rörligt EPD Vatten197,8184,3177,5
Rörligt EPD Kärnkraft196,8183,3176,5
Rörligt MIX196,3182,8176,0
3-månaders Rörligt MIX202,5189,0182,3

Fastpris

1-årsavtal

För närvarande kan vi inte erbjuda fastprisavtal pga turbulenta börspriser.

Vi återkommer så snart vi kan med nya priser.

Försäljningspris 1 års, öre/kWh:inkl elcertmomstotalt
Fastpris EPD Vatten---
Fastpris EPD Kärnkraft---
Fastpris MIX---

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.
I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader eller energiskatt.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:2 0005 00020 000
Fastpris EPD Vatten---
Fastpris EPD Kärnkraft---
Fastpris MIX---
Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

2-årsavtal

För närvarande kan vi inte erbjuda fastprisavtal pga turbulenta börspriser.

Vi återkommer så snart vi kan med nya priser.

Försäljningspris 2 års, öre/kWh:inkl elcertmoms totalt
Fastpris EPD Vatten---
Fastpris EPD Kärnkraft---
Fastpris MIX---
Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.
I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader eller energiskatt.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:2 0005 00020 000
Fastpris EPD Vatten---
Fastpris EPD Kärnkraft---
Fastpris MIX---

Anvisningspris

Vad är anvisningspris?

Anvisningspris är ett pris som gäller för kunder som inte har gjort något aktivt val av elhandelsupplägg (rörligt avtal eller fastprisavtal). Notera att detta är inte det samma som rörligt pris eftersom det anvisade priset har ett högre påslag pga större handelsrisker.

Elnätskostnader eller energiskatt ingår inte i det anvisade priset.

Anvisningspriset för oktober månad

Försäljningspris anvisat, öre/kWh:inkl. elcertmomstotalt
Anvisat pris95,223,8119,0
Fast avgift: 37,50 kr/månad inkl. moms (450 kr/år)

Jämförpris i öre/kWh för anvisat pris MIX

Jämförpris rörligt, vid förbrukning kWh:2 0005 00020 000
Anvisat pris141,5128,0121,2

Timspotpris

Vad är timspotpris?

Timspotpris har som bas det timvisa priset på elbörsen Nordpol. Timpriserna är olika för Sveriges olika elområden. Vårt timspotpris utgår från dessa timvisa priser och med ett påslag för elcertifikat, inköpskostnad, marginal samt moms.

Kontakta oss för prisuppgifter och avtalsförslag!

Elnätskostnader eller energiskatt ingår inte i det anvisade priset.

Om elhandel och priser – rent allmänt

Elkundens pris baseras i grund och botten på handeln med el på elbörsen Nord Pool genom daglig prissättning av varje timmes balans mellan efterfrågan och tillgång (konsumtion och produktion).

Om man som kund väljer ett fastprisavtal baseras priset på förväntad prisutveckling med ett stort antal ingående parametrar om framtida elproduktion, konsumtion, väder och klimat samt andra råvarors prisutveckling.

Det totala elpriset som kunden betalar består utöver ovan också av ett omkostnadspåslag samt moms och avgift för lagstadgad kvot av elcertifikat.

Välj elhandelsföretag

På den avreglerade elmarknaden – som trädde ikraft den 1 januari 1996 och som öppnades på allvar den 1 november 1999 – har alla elkunder rätt att fritt välja elhandelsföretag och välja Priser – Elavtal med den aktör de önskar. Det elpris som en genomsnittlig privatkund i Sverige betalar består för närvarande till drygt 40 % av denna konkurrensutsatta kostnad. Resten av elpriset består av kostnader för elöverföring (ca 20 %) samt skatter och avgifter (knappt 40 %).

I länken nedan kan du se mer statistik över hur stor del av fakturan som är skatter och hur elpriset i Sverige är i jämförelse med övriga länder i Europa m.m.

Statistik över skatter och konsumentpriser