Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Fakta om elnätet

Sjogerstads EDF:s elnät är beläget i delar av Skövde, Falköpings och Tidaholms kommuner där vi distribuerar el till ca 2 900 kunder.

Ledningsnätet består av ca 45 mil ledning fördelade på ca 150 st transformatorområden samt 2 st 40/10 kV-fördelningsstationer.

Jordkabel kmLuftledning kmJordkabel %Luftledning %
Lågspänning 0,4 kV240518119
Högspänning 10 kV105436931
Totalt km345947723

Statistik över leveranssäkerheten i elnätet år 2021 för samtliga kunder

AntalMinuter
Aviserade avbrott4117
Långa avbrott (längre än 3 min)212959
Korta avbrott (kortare än 3 min)11