Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Nyanslutning till elnätet

Anslutningsavgift lågspänning

Anslutningsavgifter för nyanslutning, gäller från 2023-02-15 och tills vidare:

För 16 – 25 A inom 200 meter från matande punkt
exkl. moms 35 500 kr
inkl. moms  44 375 kr

För anslutning av, eller höjning till större huvudsäkring och effekt, eller anslutning mer än 200 meter från befintligt matande elnät, lämnas uppgift i varje enskilt fall.

Anslutningsavgift högspänning

Avgifter och villkor för nyanslutning eller utökning av abonnemang för högspänning lämnas på förfrågan i varje enskilt fall. Detta gäller både för uttag och produktion.