23 maj 2022

Nu är vi igång med mätarbyten enligt det nya lagkravet

Alla kunder i sverige ska få nya smartare elmätare senast 1 januari 2025, enligt lagkrav.

Vi på Sjogerstads byter succesivt därför ut alla våra ca 2 900 mätare i lagom takt för att hinna klart till 2025. Elmätarna har dels möjlighet att mäta med högre tidsupplösning än tidigare mätare för att bl a klara kravet om 15-minuters mätvärde med start våren 2023, dels har elmätarna en ”kundport” för att hämta ut nära realtidsvärden om sin förbrukning. Kundporten måste aktiveras, så kontakta oss om du vill ha igång den.

Bytet av elmätarna ingår i kundernas nätabonnemang och debiteras därför inte kund.

När det blir dags för byte av elmätare hos just dig så hör vi av oss i förväg med en föreslagen tid. Om tidpunkten inte passar går det att via www.mätarbyte.se ändra tid, eller ringa oss på 0500-43 32 30 alternativt maila oss på elmatare@sjogerstadsenergi.se

Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Hälsningar, Mätarbytesgänget

Nedan finner du instruktioner om din elmätare
Instruktioner E360
Instruktioner E450