Fakta om elnätet

Sjogerstads EDF:s elnät är beläget i delar av Skövde, Falköpings och Tidaholms kommunder där vi distribuerar el till ca 2 850 kunder.
 
Ledningsnätet består av ca 45 mil ledning fördelade på ca 150 st transformatorområden samt 2 st 40/10 kV-fördelningsstationer.

  Jordkabel km Luftledning km           Jordkabel % Luftledning %
Långspänning 0,4 kV 237 57 294 81 19
Högspänning 10 kV 107 47 154 69 31
Totalt km 344 104 448 77 23

 

Statistik över leveranssäkerheten i elnätet år 2018

                                                                        per kund och år

      Antal minuter
Aviserade avbrott   0,114 7,1
Långa avbrott (längre än 3 min) 0,336 7,9
Korta avbrott (kortare än 3 min) - 0,0

 

 

 

 

Elnät