För säkerhets skull

Elsäkerhet

Tillgång till elektricitet i hemmet är en självklarhet för de flesta av oss. Vi har vant oss vid att den finns överallt och att den är enkel och säker att använda.

Trots hög elsäkerhet inträffar emellertid både elolyckor och elbränder. Du kan själv göra mycket för att förhindra att sådant inträffar. Om du inte är elproffs och tänker "fixa" lite själv, läs detta först: I Elsäkerhetsverkets "säkerhetspocket" nedan finns många tänkvärda tankar, råd och tips.

PDF Elsäkerhetspocket

Här är några ”säkra” råd och tips.

• Tag för vana att vara hemma när maskiner går så ökar chansen för att upptäcka bränder eller läckage i tid.

• Auktionsfynd bör granskas av en fackman innan de används.

• Köp enbart apparater med CE-märkning.

• Utomhusbelysning ska vara avsedd för utomhusbruk och anslutas till jordat uttag.

• Anlita alltid en fackman till nya fasta installationer.

• Kontrollera att alla sladdar är hela. Samma sak gäller för stickkontakter och strömbrytare.

• Undvik "fågelbon" där sladdar rullar ihop sig  till ett näste.

• Undvik att använda många grenkontakter då de kan ge överbelastning.

• Alla uttag utomhus, i kök, dusch- och badrum samt källare bör vara jordade.

• Var aldrig barfota när du arbetar med elapparater utomhus.

• Undvik inneapparater utomhus. Om du använder dammsugaren ute i bilen eller en brödrost  på altanen så får den inte utsättas för fukt/dagg.

• Kontrollera dina proppar/automatsäkringar. Blir någon av dem ofta varm bör du minska  antalet apparater som är kopplade till proppen/ säkringen. Ta hem en fackman för kontroll.

• Rengör torktumlarens filter regelbundet.

• Gör hemmet barnsäkert. Se till att alla uttag även grenuttag har petskydd och håll sladdar  utom lekräckhåll.

• TVn måste ha tillräcklig ventilation så att den inte överhettas. Sätt inte levande ljus eller  levande blommor ovanpå den.

• Använd rätt sorts lampa i armaturer.

• Skaffa brandvarnare och byt batterier regelbundet