Ersättning efter strömavbrott

Har du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar kan du vara berättigad till avbrottsersättning. Drabbas du av skador i samband med avbrottet som inte täcks av avbrottsersättningen kan du ha rätt till skadestånd, oavsett hur långt eller kort avbrottet varit.

 

Avbrottsersättning

Kortfattat kan man säga att du kan vara berättigad till avbrottsersättning om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar. Lägsta ersättning är 1000 kronor.

För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad. Mer information hittar du hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

 

Skadestånd

Om du har haft strömavbrott kan du även ha rätt till ersättning vid skador som orsakats av avbrottet, men inte om dessa täcks av avbrottsersättningen. Dock finns det vissa undantag. Till exempel om överföringen av el har avbrutits för att kunden har försummat sin elanläggning eller om vi som nätägare har rätt att bryta strömmen om kunden till exempel inte har betalat sin elräkning. Mer om reglerna finns också i Allmänna avtalsvillkor och hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.