1-årsavtal

Pris med start 2021-07-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 50,8 12,7 63,6
Fastpris EPD Kärnkraft 50,0 12,5 62,6
Fastpris MIX 49,7 12,4 62,2

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   86,1 72,6 65,8
Fastpris EPD Kärnkraft   85,1 71,6 64,8
Fastpris MIX   84,7 71,2 64,4

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2021-07-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 49,0 12,3 61,3
Fastpris EPD Kärnkraft 48,2 12,1 60,3
Fastpris MIX 47,9 12,0 59,9

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   83,8 70,3 63,6
Fastpris EPD Kärnkraft   82,8 69,3 62,6
Fastpris MIX   82,4 68,9 62,2

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.