1-årsavtal

Pris med start 2020-05-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 37,9 9,5 47,4
Fastpris EPD Kärnkraft 37,1 9,3 46,4
Fastpris MIX 36,8 9,2 46,0

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   63,0 53,6 48,9
Fastpris EPD Kärnkraft   62,0 52,6 47,9
Fastpris MIX   61,6 52,2 47,6

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2020-05-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 39,9 10,0 49,9
Fastpris EPD Kärnkraft 39,1 9,8 48,9
Fastpris MIX 38,8 9,7 48,5

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   65,5 56,1 51,4
Fastpris EPD Kärnkraft   64,5 55,1 50,4
Fastpris MIX   64,1 54,7 50,1

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.