1-årsavtal

Pris med start 2020-08-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 38,5 9,6 48,1
Fastpris EPD Kärnkraft 37,7 9,4 47,1
Fastpris MIX 37,4 9,3 46,7

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   63,7 54,4 49,7
Fastpris EPD Kärnkraft   62,7 53,4 48,7
Fastpris MIX   62,4 53,0 48,3

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2020-08-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 39,0 9,7 48,7
Fastpris EPD Kärnkraft 38,2 9,5 47,7
Fastpris MIX 37,9 9,5 47,4

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   64,4 55,0 50,3
Fastpris EPD Kärnkraft   63,4 54,0 49,3
Fastpris MIX   63,0 53,6 48,9

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.