1-årsavtal

Pris med start 2020-11-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 39,3 9,8 49,2
Fastpris EPD Kärnkraft 38,5 9,6 48,2
Fastpris MIX 38,2 9,6 47,8

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   64,8 55,4 50,7
Fastpris EPD Kärnkraft   63,8 54,4 49,7
Fastpris MIX   63,4 54,0 49,3

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2020-11-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 40,0 10,0 50,0
Fastpris EPD Kärnkraft 39,2 9,8 49,0
Fastpris MIX 38,9 9,7 48,7

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   65,7 56,3 51,6
Fastpris EPD Kärnkraft   64,7 55,3 50,6
Fastpris MIX   64,3 54,9 50,2

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.