1-årsavtal

Pris med start 2021-02-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 40,6 10,2 50,8
Fastpris EPD Kärnkraft 39,8 10,0 49,8
Fastpris MIX 39,5 9,9 49,4

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   73,3 59,8 53,1
Fastpris EPD Kärnkraft   72,3 58,8 52,1
Fastpris MIX   71,9 58,4 51,7

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2021-02-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 40,3 10,1 50,4
Fastpris EPD Kärnkraft 39,5 9,9 49,4
Fastpris MIX 39,2 9,8 49,1

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   72,9 59,4 52,7
Fastpris EPD Kärnkraft   71,9 58,4 51,7
Fastpris MIX   71,6 58,1 51,3

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.