1-årsavtal

Pris med start 2021-01-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 40,4 10,1 50,6
Fastpris EPD Kärnkraft 39,6 9,9 49,6
Fastpris MIX 39,3 9,8 49,2

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   66,2 56,8 52,1
Fastpris EPD Kärnkraft   65,2 55,8 51,1
Fastpris MIX   64,8 55,4 50,7

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2021-01-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 39,8 10,0 49,8
Fastpris EPD Kärnkraft 39,0 9,8 48,8
Fastpris MIX 38,7 9,7 48,4

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   65,4 56,1 51,4
Fastpris EPD Kärnkraft   64,4 55,1 50,4
Fastpris MIX   64,1 54,7 50,0

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.