1-årsavtal

Pris med start 2020-03-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 48,0 12,0 60,0
Fastpris EPD Kärnkraft 47,2 11,8 59,0
Fastpris MIX 46,9 11,7 58,6

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   75,6 66,2 61,6
Fastpris EPD Kärnkraft   74,6 65,2 60,6
Fastpris MIX   74,2 64,9 60,2

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2020-03-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 47,6 11,9 59,5
Fastpris EPD Kärnkraft 46,8 11,7 58,5
Fastpris MIX 46,5 11,6 58,1

Fast avgift, inkl moms: 312,50 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   75,1 65,7 61,1
Fastpris EPD Kärnkraft   74,1 64,7 60,1
Fastpris MIX   73,7 64,4 59,7

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.