1-årsavtal

Pris med start 2021-10-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 71,0 17,8 88,8
Fastpris EPD Kärnkraft 70,2 17,6 87,8
Fastpris MIX 69,9 17,5 87,4

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   111,3 97,8 91,1
Fastpris EPD Kärnkraft   110,3 96,8 90,1
Fastpris MIX   109,9 96,4 89,7

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2021-10-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 61,9 15,5 77,4
Fastpris EPD Kärnkraft 61,1 15,3 76,4
Fastpris MIX 60,8 15,2 76,1

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   99,9 86,4 79,7
Fastpris EPD Kärnkraft   98,9 85,4 78,7
Fastpris MIX   98,6 85,1 78,3

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader eller energiskatt.