1-årsavtal

Pris med start 2021-05-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 46,0 11,5 57,5
Fastpris EPD Kärnkraft 45,2 11,3 56,5
Fastpris MIX 44,9 11,2 56,1

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   80,0 66,5 59,8
Fastpris EPD Kärnkraft   79,0 65,5 58,8
Fastpris MIX   78,6 65,1 58,4

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2021-05-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 44,5 11,1 55,6
Fastpris EPD Kärnkraft 43,7 10,9 54,6
Fastpris MIX 43,4 10,9 54,3

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   78,1 64,6 57,9
Fastpris EPD Kärnkraft   77,1 63,6 56,9
Fastpris MIX   76,8 63,3 56,5

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.