Månadsmedelspotpris

Rörligt pris, s.k. Månadsmedelspotpris, innebär att elpriset fastställs månadsvis i efterskott

Priset beräknas utifrån det månatliga medelvärdet för spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool, prisområde Sverige med ett påslag samt elcertifikat och moms. Fast årsavgift tillkommer med 360 kr + moms.

Med denna avtalstyp så finns det chans till låga priser, men också risk för att priset vissa perioder kan skjuta i höjden. Priset kommer alltså att variera mellan olika månader. Historiskt sett har rörligt börspris ofta varit ekonomiskt fördelaktigt jämfört med fastprisavtal.

Du kan som kund välja att köpa ursprungsmärkt el, dvs vattenkraft eller kärnkraftsel, mot ett litet kostnadstilägg som du ser i nedan tabell. Om du inte väljer något av dessa alternativ så får du en mix av olika produkstionskällor, som dock är utan fossila inslag. Läs mer om elens ursprung här.

Avtalet löper tills vidare med en uppsägningstid på tre månader.

Du kan om du vill låsa elpriset i ett fastprisavtal med Sjogerstads Energi under pågående avtalstid. Fasprisavtalet börjar då gälla nästkommande månadsskifte om anmälan görs till oss senast den 15:e i månaden. Se mer i våra särskilda avtalsvillkor.

 

Priset för föregående månad blev:

Försäljningspris rörligt, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Rörligt EPD Vatten 188,8 47,2 236,0
Rörligt EPD Kärnkraft 188,0 47,0 235,0
Rörligt MIX 187,7 46,9 234,7

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

Jämförpris rörligt, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Rörligt EPD Vatten   258,5 245,0 238,3
Rörligt EPD Kärnkraft   257,5 244,0 237,3
Rörligt MIX   257,2 243,7 236,9

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader eller energiskatt.