Var med och värna det lokala – och Dig själv – i vårt lokala energiföretag Sjogerstads El!

Som medlem och kund kan du gagna din egen ekonomi i de samhällsviktiga verksamheter vi bedriver – Eldistribution och Elhandel samt i kringverksamheterna elinstallation och försäljning av elmateriel.

Föreningen ägs av dess medlemmar. För att bli medlem ska Du vara nätkund och äga eller arrendera fastighet, alternativt äga en bostadsrätt, inom nätområdet. Medlemskap söker du på talongen nedan. Styrelsen fattar sedan beslut om medlemskap.

Att vara medlem har flera fördelar. Du kan vara med och påverka föreningens verksamhet och se till att den goda nytta vi gör som lokal aktör består – vilket kanske är den mest viktiga innebörden av att ha ett medlemsägt energiföretag, m.a.o medlemsnytta – men också att du som medlem kan dra nytta av de förmåner erbjudanden vi har och kommer utveckla framöver (läs mer här på hemsidan). Medlemsinsatsen består av ett engångsbelopp på 450 kr, vilket alltså öppnar dörren för att ta del av medlemsnyttan. Vid eventuellt utträde eller avflyttning återfås inbetalt belopp efter anmälan till föreningen.

Aktuella medlemsförmåner

10 % rabatt på elinstallationsmateriel och elprodukter!

Rabatt på elavtal hos vårt dotterbolag Sjogerstads Energi AB.

 

Elföreningen fyllde 100 år 2016!

Jubileumsboken sammanfattar elföreningens hundraåriga historia och blickar även framåt om vad som väntar runt hörnet. Medlemmar erhåller boken utan kostnad.

Jag önskar bli medlem i Sjogerstads EDF!

(fyll i nedanstående uppgifter – Obs! det är endast den som står på nätavtalet som kan bli medlem, vi återkommer för bekräftelse av ansökan)

Namn:*

Kundnr. (nät):*

Adress:*

Ev. mailadress:

Telefonnummer:*

Datum och ort:*