HUR FUNGERAR EL FRÅN SOLEN?

Elen som du producerar kommer i första hand att användas av dig själv. På så sätt minskar ditt behov av att köpa el. Under vissa dagar när solen skiner mycket kan elproduktionen överstiga förbrukningen, då ger vi som nätägare dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el under ett helt kalenderår än vad du förbrukar räknas du som en kommersiell, småskalig producent.

Räcker kapaciteten till i befintligt nät?

Din elinstallatör undersöker om din befintliga säkringsstorlek räcker till eller om du behöver ändra huvudsäkring. Ändringar i din anläggning bekostar du själv. När din förfrågan om att ansluta egen elproduktion kommer till oss undersöker vi om elnätets befintliga kapacitet räcker till eller om vi behöver göra förstärkningar. I så fall står vi som nätbolag för dessa kostnader. Om du behöver höja din huvudsäkring så måste du dock betala uttagstariff för den nya säkringsstorleken.

Information om våra krav för anslutning av mikroproduktion:

Läs i vidare i detta dokument: SEDF nätanslutning och tekniska krav mikroproduktion

Elinstallatörer för- och färdiganmäler till oss på: foranmalan.nu

 

Se också Energiföretagens kravsammanställning för mikroproduktion Typ A:

Rikta Rätt - lista på godkända omriktare

Blankett för anslutning av produktion Typ A

 

Har du frågor - kontaktas oss!!