Nättariffer säkringskund gällande från 2019-02-01 tills vidare

Säkringsavgifter inkl moms, kr/år

Amp 16* 16 20 25 35 50 63 80 100 125 160 200
E 1575 3419 6054 7377 9621 13117 16974 20541 25812 29706 39745 47705
M
-
5830 8414 10228 13153 19054 24620 28616 39605 48338 63543 80653


*) Bostadslägenhet i flerfamiljshus där särskilt fastighetsabonnemang tecknats.

Lagstadgade myndighetsavgifter för Elsäkerhet, Nätövervakning, och Elberedskap på tillsammans 54,65 kr/år + moms tillkommer varje lågspänningsabonnemang.
 

ÖVERFÖRINGSVGIFT   ÖVERFÖRINGSAVGIFT  
(öre/kWh) exkl. moms   (öre/kWh) inkl. moms  
       
E - Enkeltariff 20,9 öre E - Enkeltariff 26,1 öre
M - Mellantariff 15,7 öre M - Mellantariff 19,6 öre

 

Elenergiskatt (gäller år 2022) tillkommer med 36,0 öre/kWh + moms.