Anslutningsavgift

Anslutningsavgifter för nyanslutning (inkl höjning), gäller från 2019-05-01 och tills vidare:

För 16 - 25 A inom 200 meter från matande station
exkl. moms 28 200 kr
inkl. moms  35 250 kr

Anslutning eller höjning till större huvudsäkring och effekt, eller anslutning mer än 200 meter från befintligt matande elnät, lämnas uppgift i varje enskilt fall.