Om strömmen går - information

06 december 2021 17:30

Klarar du dig utan ström i 72 timmar?

Trots att vi själva lokalt arbetar hårt med att ha en bra och säker drift av vårt elnät så kan det ändå bli strömavbrott av andra orsaker i det svenska kraftsystemet, vilket vi är en del av.

Läs mer i länkarna om hur du kan agera före och under ett längre strömavbrott.

krisinformation.se

Energimyndigheten