Se upp!

25 januar 2021 11:00

På förekommen anledning vill vi varna för oseriösa elhandlare!

Under den senaste tiden har ett par elhandlare utgett sig för att samarbeta med oss på Sjogerstads Energi AB. Detta är helt felaktigt.

För mer information, och hur man som kund kan agera vid oseriös marknadsföring etc, se Energimarknadsbyråns hemsida: Klagomålsinformation | Energimarknadsbyrån (energimarknadsbyran.se)

 

Hälsningar

Kundtjänst, Sjogerstads Energi AB