Fakta om elnätet

Sjogerstads elnät är beläget mellan Falköping, Skövde och Tidaholm och distribuerar el inom delar av dessa kommuner.
 
Ledningsnätet består för närvarande av ca 45 mil ledning fördelade på 140 transformatorområden och 2 fördelningsstationer.

  Jordkabel km Luftledning km           Jordkabel % Luftledning %
Långspänning 0,4 kV 237 57 294 81 19
Högspänning 10 kV 107 47 154 69 31
Totalt km 344 104 448 77 23

 

Elnät