Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Ersättning efter strömavbrott

Har du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar kan du vara berättigad till avbrottsersättning. Drabbas du av skador i samband med avbrottet som inte täcks av avbrottsersättningen kan du ha rätt till skadestånd, oavsett hur långt eller kort avbrottet varit.

Avbrottsersättning

Kortfattat kan man säga att du kan vara berättigad till avbrottsersättning om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar. Lägsta ersättning är 1000 kronor.

För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad. Mer information hittar du hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Stromavbrott datorn

Skadestånd

Kortfattat kan man säga att du kan vara berättigad till avbrottsersättning om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar. Lägsta ersättning är 1000 kronor.

För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad. Mer information hittar du hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.