Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Tariffer

Nättariffer säkringskund, 16 – 200 A

Tariffer gällande från 2022-06-01 till 2022-12-31

Säkringsavgifter inkl moms, kr/år.

Amp16*16202535506380100125160200
E17163726659980411048714298185012238928135323804332251998
M-63559171111491433720769268363119243169526886926287912

Tariffer gällande från 2023-01-01 tills vidare

Säkringsavgifter inkl moms, kr/år.

Amp16*16202535506380100125160200
E231750308909108551415719302249773026637982437135848470197
M-8579123811505119355280383622842109582797112993504118681

*) Bostadslägenhet i flerfamiljshus där särskilt fastighetsabonnemang tecknats.

Lagstadgade myndighetsavgifter för Elsäkerhet, Nätövervakning, och Elberedskap på tillsammans 54,65 kr/år + moms tillkommer varje lågspänningsabonnemang.

Överföringsavgift

(öre/kWh) exkl. moms

E – Enkeltariff 20,9 öre
M – Mellantariff 15,7 öre

Elenergiskatt (gäller år 2022) tillkommer med 36,0 öre/kWh + moms.

Elenergiskatt (2023) tillkommer med 39,2 öre/kWh + moms.

Effekttariffer, > 200 A

Gällande från 2022-06-01 till 2022-12-31

F4NF3
LeveransspänningkV0,410
Fast avgiftkr/år25 00027 400
Abonnemangsavgiftkr/kW295295
Högbelastningsavgiftkr/kW330330

Gällande från 2023-01-01 tills vidare

F4NF3
LeveransspänningkV0,410
Fast avgiftkr/år33 75036 990
Abonnemangsavgiftkr/kW398398
Högbelastningsavgiftkr/kW446446

Rörliga tariffdelar (överföringsavgifter)

Överföringsavgift, öre/kWh
november-marsmånd-fred 06-2217,215,7
övrig tid10,79,7
april-oktoberall tid10,79,7
Överuttag reaktiv effekt kr/kVAr145145
Tillkommande myndighetsavgifter:
Nätövervakningkr/år870
Elsäkerhetkr/år905
Elberedskapkr/år2129

Elenergiskatt (år 2022) tillkommer med 36,0 öre/kWh

Elenergiskatt (år 2023) tillkommer med 39,2 öre/kWh

Moms tillkommer med 25 %

Tariffer på den el som levereras i ledningarna som visas

Särskilda avtalsvillkor Effekttariffer, gällande fr.o.m. 2019-02-01

1. Nätägaren bestämmer leveransspänningen.

2. Abonnerad effekt fastställs i förväg och gäller tills vidare. Annat upplägg kan överenskommas om nätägaren bedömer det möjligt. Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50 % av abonnerad aktiv effektnivå. Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten.

3. Fast årsavgift erläggs med 1/12-del varje månad.

4. Avgift för abonnerad effekt baseras på den effekt kunden beställt och erläggs med 1/12-del varje månad.

5. Högbelastningsavgiften baseras på abonnerad effekt och tillkommer utöver ovan avgift för abonnerad effekt under perioden november-mars.

6. Rörlig månadsavgift baseras på uppmätta överförda energivolymer uppdelat på låglasttid och höglasttid.

7. Avgift för överuttag av aktiv effekt (medelvärdet av de två högsta timvärdena för två olika månader under året) beräknas i efterhand som 1,5 gånger sammanlagda avgiften under höglasttid.

8. Avgift för överuttag av reaktiv effekt (medelvärdet av de två högsta timvärdena för två olika månader under året) beräknas i efterhand.

Höglasttid är november till mars, måndag-fredag kl 06.00-22.00.