Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Tariffer

Nättariffer säkringskund

Tariffer gällande från 2022-06-01 tills vidare

Säkringsavgifter inkl moms, kr/år.

Amp16*16202535606380100125160200
E17163726659980411048714298185012238928135323804332251998
M-63559171111491433720769268363119243169526886926287912

*) Bostadslägenhet i flerfamiljshus där särskilt fastighetsabonnemang tecknats.

Lagstadgade myndighetsavgifter för Elsäkerhet, Nätövervakning, och Elberedskap på tillsammans 53,75 kr/år + moms tillkommer varje lågspänningsabonnemang.

Överföringsavgift

(öre/kWh) exkl. moms

E – Enkeltariff 20,9 öre
M – Mellantariff 15,7 öre

Elenergiskatt (gäller år 2020) tillkommer med 35,3 öre/kWh + moms.

Effekttariffer

Gällande från 2022-06-01 tills vidare

F4NF3
LeveransspänningkV0,410
Fast avgiftkr/år25 00027 400
Abonnemangsavgiftkr/kW295295
Högbelastningsavgiftkr/kW330330
F4NF3
LeveransspänningkV0,410
Fast avgiftkr/år22 90025 100
Abonnemangsavgiftkr/kW270270
Högbelastningsavgiftkr/kW300300

Tariffer nov-mars, månd-fred 06-22

Överföringsavgift, öre/kWh
november-marsmånd-fred 06-2217,215,7
övrig tid10,79,7
april-oktoberall tid10,79,7
Överuttag reaktiv effekt kr/kVAr145145
Myndighetsavgifter:
Nätövervakningkr/år4,35870
Elsäkerhetkr/år10,2810
Elberedskapkr/år39,22129

Elenergiskatt (år 2022) tillkommer med 36,0 öre/kWh

Moms tillkommer med 25 %

Tariffer på den el som levereras i ledningarna som visas

Gäller fr.o.m. 2019-02-01

1. Nätägaren bestämmer leveransspänningen.

2. Abonnerad effekt fastställs i förväg och gäller tills vidare. Annat upplägg kan överenskommas om nätägaren bedömer det möjligt. Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50 % av abonnerad aktiv effektnivå. Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten.

3. Fast årsavgift erläggs med 1/12-del varje månad.

4. Avgift för abonnerad effekt baseras på den effekt kunden beställt och erläggs med 1/12-del varje månad.

5. Högbelastningsavgiften baseras på abonnerad effekt och tillkommer utöver ovan avgift för abonnerad effekt under perioden november-mars.

6. Rörlig månadsavgift baseras på uppmätta överförda energivolymer uppdelat på låglasttid och höglasttid.

7. Avgift för överuttag av aktiv effekt (medelvärdet av de två högsta timvärdena för två olika månader under året) beräknas i efterhand som 1,5 gånger sammanlagda avgiften under höglasttid.

8. Avgift för överuttag av reaktiv effekt (medelvärdet av de två högsta timvärdena för två olika månader under året) beräknas i efterhand.

Höglasttid är november till mars, måndag-fredag kl 06.00-22.00.