Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Styrelse

Hans Bäck
Ordförande

Kjell Albinsson
Vice ordförande

Mikael Lindgren
Sekreterare

Anders Linnarsson
Ledamot

Ulf Ahlén
Ledamot

Jan-Olof Östlund
Ledamot

Johnny Andersson
Ledamot

Revisorer

Mattias Bygghammar
Aukt.revisor, PwC

Björn Nord
Lekmannarevisor