Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Rörligt – Månadsmedelspot

Rörligt pris

Rörligt pris, s.k. Månadsmedelspotpris, innebär att elpriset fastställs månadsvis i efterskott

Priset beräknas utifrån det månatliga medelvärdet för spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool för aktuellt prisområde och med ett påslag samt avgift för elcertifikat ochmoms. Fast årsavgift tillkommer med 360 kr + moms.
Vårt påslag består av två delar, dels en fast tillsvidaredel om f n 4,5 öre/kWh som innehåller myndighetsavgifter mm,  dels en rörlig del som innehåller vår inköpskostnad, rörliga avgifter samt vår egen marginal. Den senare delen kan röra sig månad för månad beroende på marknadsläget och yttre omständigheter.

Med denna avtalstyp så finns det chans till låga priser, men också risk för att priset vissa perioder kan skjuta i höjden. Priset kommer alltså att variera mellan olika månader.

Du kan som kund välja att köpa ursprungsmärkt el, dvs vattenkraft eller kärnkraftsel, mot ett litet kostnadstillägg som du ser i nedanstående tabell. Om du inte väljer något av dessa alternativ så får du en mix av olika produktionskällor, som dock är utan fossila inslag. Läs mer om elens ursprung här.

Uppsägningstiden för Månadsmedelspot är en kalendermånad.

Du kan om du vill låsa elpriset i ett fastprisavtal med oss under pågående avtalstid. Fasprisavtalet börjar då gälla nästkommande månadsskifte om anmälan görs till oss senast den 15:e i månaden.

För övriga villkor mm fråga efter våra särskilda avtalsvillkor.

Priser föregående månad (mars)

Försäljningspris rörligt, öre/kWh: inkl. elcert moms totalt
Rörligt EPD Vatten 76.9 19.2 96.09
Rörligt EPD Kärnkraft 72.7 18.2 90.90
Rörligt MIX 72.0 18.0 89.96
3-månaders Rörligt MIX 77.0 19.2 96.21

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.
I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader eller energiskatt.

Jämförpris rörligt, vid förbrukning kWh: 2000 5000 20 000
Rörligt EPD Vatten 118.6 105.1 98.3
Rörligt EPD Kärnkraft 113.4 99.9 93.2
Rörligt MIX 112.5 99.0 92.2
3-månaders Rörligt MIX 118.7 105.2 98.5

Historiska priser – Månadsmedelspot