Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Rörligt – Månadsmedelspot

Rörligt pris

Rörligt pris, s.k. Månadsmedelspotpris, innebär att elpriset fastställs månadsvis i efterskott

Priset beräknas utifrån det månatliga medelvärdet för spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool för aktuellt prisområde och med ett påslag samt avgift elcertifikat samt moms. Fast årsavgift tillkommer med 360 kr + moms.

Med denna avtalstyp så finns det chans till låga priser, men också risk för att priset vissa perioder kan skjuta i höjden. Priset kommer alltså att variera mellan olika månader.

Du kan som kund välja att köpa ursprungsmärkt el, dvs vattenkraft eller kärnkraftsel, mot ett litet kostnadstillägg som du ser i nedanstående tabell. Om du inte väljer något av dessa alternativ så får du en mix av olika produktionskällor, som dock är utan fossila inslag. Läs mer om elens ursprung här.

Uppsägningstiden för Månadsmedelspot är en kalendermånad.

Du kan om du vill låsa elpriset i ett fastprisavtal med oss under pågående avtalstid. Fasprisavtalet börjar då gälla nästkommande månadsskifte om anmälan görs till oss senast den 15:e i månaden.

För övriga villkor mm fråga efter våra särskilda avtalsvillkor.

Priser för oktober månad

Försäljningspris rörligt, öre/kWh:inkl. elcertmomstotalt
Rörligt EPD Vatten46,511,658,1
Rörligt EPD Kärnkraft42,310,652,9
Rörligt MIX41,610,452,0
3-månaders Rörligt MIX46,611,658,2

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.
I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader eller energiskatt.

Jämförpris rörligt, vid förbrukning kWh:2 0005 00020 000
Rörligt EPD Vatten80,667,160,3
Rörligt EPD Kärnkraft75,461,955,1
Rörligt MIX74,561,054,2
3-månaders Rörligt MIX80,767,260,5

Historiska priser – Månadsmedelspot