Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Barn som satter i elkontakt av rätt Elmaterial Elsäkerhet

Tillgång till elektricitet i hemmet är en självklarhet för de flesta av oss. Vi har vant oss vid att den finns överallt och att den är enkel och säker att använda, om vi använder rätt elmaterial.

Trots hög elsäkerhet inträffar emellertid både elolyckor och elbränder. Du kan själv göra mycket för att förhindra att sådant inträffar. Om du inte är elproffs och tänker ”fixa” lite själv, kontrollera om du får göra det på Elsäkerhetsverkets ”koppla säkert”.
Nedan finns många tänkvärda tankar, råd och tips.
Elsäkrare hem
Ladda elbilen
Solcellsanläggningar

Här är några ”säkra” råd och tips.

  • Tag för vana att vara hemma när maskiner går så ökar chansen för att upptäcka bränder eller läckage i tid.
  • Auktionsfynd bör granskas av en fackman innan de används.
  • Köp enbart apparater med CE-märkning.
  • Utomhusbelysning ska vara avsedd för utomhusbruk och anslutas till jordat uttag.
  • Anlita alltid en fackman till nya fasta installationer.
  • Kontrollera att alla sladdar är hela. Samma sak gäller för stickkontakter och strömbrytare.
  • Undvik ”fågelbon” där sladdar rullar ihop sig till ett näste.
  • Undvik att använda många grenkontakter då de kan ge överbelastning.
  • Alla uttag utomhus, i kök, dusch- och badrum samt källare bör vara jordade.