Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Behandling av personuppgifter

Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek för (Sjogerstads EDF) och Sjogerstads Energi AB (SEAB) hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning som behövs för att bedriva vår verksamhet. Vi på Sjogerstads EDF och SEAB värnar om en säker hantering av personuppgifter för våra medlemmar och kunder.

Vilka uppgifter behandlar vi?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och leverera den eller de tjänster eller nyttigheter som du som kund vill ha så måste vi hantera personuppgifter om dig. Exempel på personuppgifter kan vara namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, mätarnummer, anläggnings-id, förbrukningsstatistik, telefonnummer, e-postadress etc. De uppgifter vi sparar är antingen för att uppfylla lagkrav på olika områden eller för att kunna hantera vår relation med dig som kund eller medlem. I vissa fall kan samtycke behövas från dig, vilket vi då inhämtar. Personuppgifterna sparas hos oss men kan ibland överlämnas till andra aktörer för att du slutligen ska kunna nyttja de tjänster du vill ha, t ex andra elhandlare, eller för att vi tar extern hjälp med vissa funktioner, t ex fakturering.

Var kommer personuppgifterna från?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig i samband med att du blir kund, alternativt medlem, och ingår avtal med oss. Uppgifterna utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal. Det förekommer också att uppgifterna kommer från andra källor, som elinstalla­tör, Skatteverket, Lantmäteriet, etc.

Liten flicka som trycker pa strombrytaren

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade och om de är inaktuella kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder.

En begäran om registerutdrag, information eller rättning ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer samt vara egenhändigt undertecknad. Begäran skickas till:

Sjogerstads EDF ek för, alternativt, Sjogerstads Energi AB
Box 95100
541 05 Skövde

Har du frågor?

Om du har frågor om eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!