Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Anslutning av mikroproduktion

Hur fungerar el från solen?

Elen som du producerar kommer i första hand att användas av dig själv. På så sätt minskar ditt behov av att köpa el. Under vissa dagar när solen skiner mycket kan elproduktionen överstiga förbrukningen, då ger vi som nätägare dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Från den 1 juli 2022 så gäller nya regler gällande hur mycket man får producera ut mot elnätet, där det s k nettobegreppet numera är borttaget. Dock gäller vissa begränsningar, läs mer på Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida och Skatteverket hemsida.

Räcker kapaciteten till i befintligt nät?

Din elinstallatör undersöker om din befintliga säkringsstorlek räcker till eller om du behöver ändra huvudsäkring. Ändringar i din anläggning bekostar du själv. När din förfrågan om att ansluta egen elproduktion kommer till oss undersöker vi om elnätets befintliga kapacitet räcker till eller om vi behöver göra förstärkningar. Om du behöver höja din huvudsäkring så kan du behöva betala en tillkommande anslutningsavgift samt betala uttagstariff för den nya högre säkringsstorleken.

 

Information om våra krav för anslutning av mikroproduktion:

Läs i vidare i detta dokument: SEDF nätanslutning och tekniska krav mikroproduktion

Elinstallatörer för- och färdiganmäler till oss på: foranmalan.nu

 

Se också Energiföretagens kravsammanställning för mikroproduktion Typ A:

Rikta Rätt – lista på godkända omriktare

Blankett för anslutning av produktion Typ A

Har du frågor – kontakta oss!