Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Kontaktuppgifter

Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek för

Box 66
541 22 Skövde

Telefon kontorstid:

Mån-fre 08:00 – 15:00
Tel: 0500-43 32 30
(lunchstängt 12:30 – 13:30)

0500-43 32 30
info@sjogerstadsenergi.se

Felanmälan eldistribution utanför kontorstid (via SOS):   0500-41 09 34

Besöks-/Leveransadress:

Fabriksgatan 10
541 57 Skövde
I Skultorp

Org.nr: 766600-1875
Plusgiro:17 88 40-5
Plusgiro OCR inb: 479 55 03-4
Bankgiro OCR inb: 484-6283
Bankgiro: 215-7139
Bankkonto: 9960 26 01788405
IBAN: SE66 9500 0099 6026 0178 8405
SWIFT: NDEASESS

Nätområdes id: SJO
Nätomr. Ediel nr: 32300