Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Kabelanvisning - Ring först - Gräv se´n

www.ledningskollen.se

Skall du gräva eller schakta så kontakta oss först för att vara säker på att inga elkablar finns i vägen. Om du skadar en elkabel kan du bli ersättnings skyldig, vilket kan bli kostsamt.

Begär utsättning i god tid. Minst 3 arbetsdagar i förväg vill vi ha din beställning. Är det elverkets kablar (före elmätaren) är det kostnadsfritt förutsatt att du beställt kabelanvisning i tid. Privatkablar (efter elmätaren) kan också märkas ut, men då mot ersättning.

Handgräv alltid minst en meter på var sida kabelmarkeringen. En god regel är att leta fram kabeln först så man har koll på den. Tänk även på att inte hugga med spaden när du är nära kabeln. Även en spade eller skyffel kan lätt skada yttermanteln på en kabel.

På vissa ställen kan det ligga slingor (varv). Exempel på sådana ställen är under mätarskåp och vid husväggar mm. Sådana slingor är svåra att markera exakt, så där krävs extra försiktighet.

När du återfyller bör du se till att det blir stenfritt både under och över kabeln. Återfyll med sand eller stenfri jord 10 cm runt kabeln.

Har man grävt under kabeln är det viktigt att vid återfyllnad lyfta kabeln och även att packa marken inunder. Detta för att inte kabeln ska sträckas av när den uppgrävda marken med tiden sätter sig och sjunker. Vid husgrunder där kabeln går in i väggen är detta särskilt viktigt.

Skulle kabeln av någon anledning skadas under arbetet så meddela oss för ev. reparation. Att själv försöka laga kabeln, genom att exempelvis använda tejp, är direkt olämpligt. Även en skåra i yttermanteln måste lagas ordentligt annars kommer kabeln inte att hålla.

Att få en skada på kabeln efter några år är både kostsamt och onödigt.

Om olyckan ändå är framme. Ta inte i kabeln och stäng av din huvudströmbrytare som sitter vid elmätaren. Ring sedan till oss för reparation. Bevaka om möjligt den skadade delen så att inte någon kan skadas av den. Kabeln kan vara spänningsförande även om du inte har ström i huset.