Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Fastpris – aktuella priser

Leveransstart 1 april

Nedan priser är dagsaktuella priser, dvs de kan komma att ändras från dag till annan på grund av den volatila elmarknaden.

Utsända avtalsförslag från oss med pris angivet är endast giltigt så länga samma pris är publicerat här på hemsidan.

Fastpris

1-årsavtal

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl. elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 85.0 21.3 106.3
Fastpris EPD Kärnkraft 80.9 20.2 101.1
Fastpris MIX 80.1 20.0 100.2

2-årsavtal

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl. elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 84.3 21.1 105.4
Fastpris EPD Kärnkraft 80.2 20.0 100.2
Fastpris MIX 79.4 19.9 99.3

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.
I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader eller energiskatt.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh: 2000 5000 20 000
Fastpris EPD Vatten 128.8 115.3 108.5
Fastpris EPD Kärnkraft 123.6 110.1 103.4
Fastpris MIX 122.7 109.2 102.4
Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh: 2000 5000 20 000
Fastpris EPD Vatten 127.9 114.4 107.7
Fastpris EPD Kärnkraft 122.7 109.2 102.5
Fastpris MIX 121.8 108.3 101.5