Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Om oss – vår historia

Här är en kortfattad presentation av föreningens 100-åriga historia och om oss på Sjogerstad.

Sjogerstads EDF startades år 1917, dvs för ca 100 år sedan, i byn Sjogerstad för utbyggnad av ett lokalt elnät. Efter diverse fusioner under årens lopp består det nuvarande distributionsområdet av delar inom Skövde, Falköping och Tidaholms kommuner, bl a Skultorp, Sjogerstad, Häggum, Rådene, Borgunda, Dala, Kungslena och Vreten med omnejder samt del av Simsjön.

Sjogerstad EDF äger också ett elbolag, Sjogerstads Energi AB, för att kunna sälja el.

Sjogerstad EDF:s huvuduppgift är (ur stadgarna https://www.sjogerstadsenergi.se/sv/stadgar) att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och driva anläggningar och utrustning för distribution av elektrisk energi till medlemmar och övriga nätkunder och bedriva därmed förenlig verksamhet, äga aktier och andelar i företag inom energisektorn samt bedriva installationsverksamhet och försäljning av elektriskt material”. En så säker elleverans och så bra service som möjligt till ett rimligt pris är det som vi eftersträvar. Lokalkännedom, närhet och bra service till våra kunder är en del av själen i företaget. Vi finns där du finns och kämpar i alla väder för att elströmmen ska komma fram till just dig.

Föreningen ägs av dess medlemmar. För att bli medlem ska Du vara nätkund och äga eller arrendera fastighet inom nätområdet. Medlemskap söker du under ”Medlemsinfo” här på hemsidan, eller genom att kontakta kundtjänst. Styrelsen fattar sedan beslut om medlemskap.