Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Allmänna avtalsvillkor Elhandel
konsument

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket.

EL 2012 K (rev 2)

För anvisningsleverans konsument

Särskilda villkor anvisning konsument

Allmänna avtalsvillkor Elhandel näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter
överenskommelse med Konsumentverket.

EL 2012 N (rev)

EL 2012 N (rev)

Särskild anvisning näringsidkare