Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Om Sjogerstads Elektriskaförening

Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek för, startades 1917 i byn Sjogerstad ca 2 km söder om Skultorp.

Det nuvarande området är en sammanslutning av fyra olika distributionsområden som genom fusioner bildat det i dag befintliga nätområdet vilket sträcker sig inom delar av Skövde, Tidaholm och Falköpings kommuner. Vid avregleringen av elmarknaden 1996 infördes lagkravet att man inte ficksälja el och äga elnät inom samma juridiska person samt att varje elnät vartvunget att ha en anvisningsleverantör av el.

Till följd av avregleringen bildades därför elhandelsbolaget Sjogerstads Energi AB som elsäljare och anvisningsleverantör inom koncernen och som till 100 % ägs av moderföretaget Sjogerstads EDF.

Elföreningen ägs av medlemmar boende inom området och drivs utan något egentligt vinstintresse. En så säker elleverans och så bra service som möjligt till ett rimligt pris är det som vi eftersträvar. Lokalkännedom, närhet och bra service till våra kunder är en del av själen i företaget.

Vi finns där du finns och kämpar i alla väder för att elströmmen ska komma fram till dig.

shutterstock 660268444