Nyheter

07 dec 2022

Vi flyttar till nya lokaler

Kontoret och kundtjänst håller stängt vecka 50 (12-16 december). Fr o m måndag 19 december finns vi på Fabriksgatan 10 i Skultorp – Välkommen då!

Läs mer

05 dec 2022

Elskatten höjs den 1 januari

Fr o m den 1 januari är elenergiskatten 39,2 öre/kWh exkl moms, dvs en höjning med 3,2 öre. Totalt med moms blir den 49,0 öre/kWh.

Läs mer

25 aug 2022

Timspotavtal finns hos oss – för den som vill ha!

Sjogerstads Energi AB erbjuder timspotavtal för den som vill vara aktiv.

Läs mer

25 aug 2022

Före sommaren sjösatte vi vår App – testa den gärna!

Nu kan du bl a se din förbrukning och fakturor i vår nya Mobilapp! 

Läs mer

23 maj 2022

Nu är vi igång med mätarbyten enligt det nya lagkravet

Alla kunder i sverige ska få nya smartare elmätare senast 1 januari 2025, enligt lagkrav.

Läs mer

29 apr 2022

Bankid på Mina Sidor

På Mina Sidor kan du se dina förbrukningsvärden och fakturor m.m.

Läs mer

25 apr 2022

Nya nättariffer från 1 juni

På grund av ökade kostnader för bl a materialinköp, nätförluster, mm höjer vi våra nättariffer med ca 5 % fr o m den 1 juni 2022. Orsaken till de ökade kostnaderna är kraftigt ökad inflation, höga energipriser samt omvärldsfaktorer som påverkar samhällets alla delar.

Läs mer

17 mar 2022

Information om den statliga priskompensationen på el – nu är den på gång!

Uppdaterad info – vi börjar nu kreditera, alternativt utbetala till den som inte längre bor kvar, på fakturan som nu kommer i början av juni. Summan av kompensationen för december till februari kommer krediteras och rullas vidare på nästkommande faktura tills totalbeloppet är förbrukat. Kompensationen för mars månad kommer hanteras separat.

Läs mer