Nyheter

25 apr 2022

Nya nättariffer från 1 juni

På grund av ökade kostnader för bl a materialinköp, nätförluster, mm höjer vi våra nättariffer med ca 5 % fr o m den 1 juni 2022. Orsaken till de ökade kostnaderna är kraftigt ökad inflation, höga energipriser samt omvärldsfaktorer som påverkar samhällets alla delar.

Läs mer

17 mar 2022

Information om den statliga priskompensationen på el – nu är den på gång!

Uppdaterad info – vi börjar nu kreditera, alternativt utbetala till den som inte längre bor kvar, på fakturan som nu kommer i början av juni. Summan av kompensationen för december till februari kommer krediteras och rullas vidare på nästkommande faktura tills totalbeloppet är förbrukat. Kompensationen för mars månad kommer hanteras separat.

Läs mer