17 mar 2022

Information om den statliga priskompensationen på el

Elektriker som arbetar sakert pa strombrytare och uttag i ett bostadselsystem

Den nyligen beslutade förordningen om priskompensation gällande förbrukningsperioden december till februari innebär att kompensationen enligt beslutad ersättningstrappa skall vara reglerad mot kunderna senast i slutet av 2022.

Se vidare på regeringens hemsida om vad som gäller i detalj: Frågor och svar elpriskompensation – Regeringen.se

Regeringen lanserade också den 14 mars ett kompletterande förslag om ett stöd även för mars månad. Det förslaget är dock ännu ej beslutat.

De svenska elnätsföretagen, däribland Sjogerstads EDF, har fått uppdraget att förmedla den statliga kompensationen.

Själva processen för utbetalning är relativt omfattande, med bl a identifiering av berörda kunder, formell ansökan till Kammarkollegiet om att få ut medel för dessa, utbetalning av pengarna från Kammarkollegiet till oss aktörer, och till sist så skall vi som aktör kreditera/utbetala till kund.

I första hand kommer Sjogerstads EDF:s berörda kunder att få en kreditering på faktura. Som tidigast kan detta väntas ske med start efter sommaren.

Sjogerstads EDF gör vad vi kan i frågan men har att följa det som är beslutat i förordningen, dvs vi kan inte ta egna beslut eller göra avsteg från det som är föreskrivet.

Om man som kund har synpunkter på utformningen av regelverket, eller detaljer i det, så hänvisar vi till regeringen eller till Infrastrukturdepartementet.

Mer information finns också på Konsumenternas energimarknadsbyrå: Har du rätt till elpriskompensation? | Energimarknadsbyrån (energimarknadsbyran.se)

 

Hälsningar

Kundtjänst
Sjogerstads EDF