19 apr 2022

Årsstämma i Sjogerstads EDF

Rectangle 54

Torsdagen den 19 maj kl 18

Medlemmar i Sjogerstads Elektriska Distr.förening ek för kallas härmed till ordinarie föreningsstämma: torsdagen den 19 maj kl 18.00 i Skultorps Hembygdsförenings lokal Godsmagasinet.

Styrelsen