25 apr 2022

Nya nättariffer från 1 juni

Elektriker som arbetar sakert pa strombrytare och uttag i ett bostadselsystem

På grund av ökade kostnader för bl a materialinköp, nätförluster, mm höjer vi våra nättariffer med ca 5 % fr o m den 1 juni 2022.

Orsaken till de ökade kostnaderna är kraftigt ökad inflation, höga energipriser samt omvärldsfaktorer som påverkar samhällets alla delar.

För en normalvilla innebär höjningen ca 300-500 kr per år och för en lägenhet ca 150 kr.

 

Se de nya säkringstarifferna här: Sjogerstads Energi – Nättariff säkringskund och för effektkunder: Sjogerstads Energi – Nättariff effektkund